Üyeler
Adı Soyadı Muhsin AYDIN
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Arkansas State University / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler International Association fof Food Protection