Üyeler
Adı Soyadı TÜLAY BİCAN SÜERDEM
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler