Üyeler
Adı Soyadı Aysun Uyanık
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler