Üyeler
Adı Soyadı Edip Tokuç
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler