Üyeler
Adı Soyadı ERTUĞRUL YAZICI
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler EKMUD.