Üyeler
Adı Soyadı Nergis Emanet
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler