Üyeler
Adı Soyadı ELİF AYDIN
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum YYÜ TIP FAKÜLTESİ / 2014
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler