Üyeler
Adı Soyadı DUYGU KÜBRA TUNA
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum YYÜ TIP FAKÜLTESİ / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler