Üyeler
Adı Soyadı EMRE KARAKAYA
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Mikrobiyoloji Derneği