Üyeler
Adı Soyadı A.Ugur Akbal
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler