Üyeler
Adı Soyadı Özüm Özoğlu
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi / Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler