Üyeler
Adı Soyadı Feray Dursun
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD, EKMUD