Üyeler
Adı Soyadı Songül Yaşar Yıldız
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler