Üyeler
Adı Soyadı Serap Özen
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Diğer
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)