Üyeler
Adı Soyadı İlke Toker Önder
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD