Üyeler
Adı Soyadı Irmak Güzel
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz eylül üniverrsitesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler