Üyeler
Adı Soyadı Zehra Öksüz
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Mersin Ünv. / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler