Üyeler
Adı Soyadı Ufuk Akbayırlı
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler