Üyeler
Adı Soyadı Mert Manyaslı
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD