Üyeler
Adı Soyadı ASLIHAN ÖZANAT
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler