Üyeler
Adı Soyadı Özlem BARIŞ
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Mağara Araştırma Derneği