Üyeler
Adı Soyadı HAVVA OZLEM ALTAY AKISOGLU
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / 2014
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLIMUD