Üyeler
Adı Soyadı Nida Özcan
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD