Üyeler
Adı Soyadı Canberk Çınar
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Omü mikrobiyoloji / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler