Üyeler
Adı Soyadı Kübra Hacıeminoğlu
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler