Üyeler
Adı Soyadı Rabia Güney
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul medeniyet üniversitesi göztepe eğitim ve araştırma hastanesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler