Üyeler
Adı Soyadı Hazal Gür
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği