Üyeler
Adı Soyadı Melike Orkide Taşçılar
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler