Üyeler
Adı Soyadı Buket Baddal
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum University of Rome / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler