Üyeler
Adı Soyadı Özlem Ulusan
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud Türkiye Parazitoloji Derneği