Üyeler
Adı Soyadı Gizem İnce
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2018
Uzmanlık Aldığı Kurum Başkent Üniversitesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler