Üyeler
Adı Soyadı Ülkü zeynep Üreyen Esertaş
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Recep tayyip erdoğan üniversitesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler