Üyeler
Adı Soyadı Sercan Tekin
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Gülhane eğitim araştırma hastanesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler