Üyeler
Adı Soyadı Kazım KURT
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2018
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler