Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Hande Türk
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2018
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler