Üyeler
Adı Soyadı Yusuf Afşar
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Dışkapı Eğtim ve Araştırma Hastanesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD