Üyeler
Adı Soyadı Sahra KIRMUSAOĞLU
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Abant İzzet Baysal Üniversitesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler