Üyeler
Adı Soyadı Yağmur Ekenoğlu
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMİD, KLİMUD, Adana Verem Savaşı Derneği