Üyeler
Adı Soyadı Tülay Kandemir
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler