Üyeler
Adı Soyadı Deniz AKTAŞ
Ünvanı
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Fakültesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler