Üyeler
Adı Soyadı YENER ÖZEL
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ