Üyeler
Adı Soyadı Bekir Çelebi
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği Veteriner hekimler Mikrobiyoloji derneği