Üyeler
Adı Soyadı Kadir Turhan
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler