Üyeler
Adı Soyadı Fatih Akkus
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1979
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD,KLİMİK