Üyeler
Adı Soyadı Riza Durmaz
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1982
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1982
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler