Üyeler
Adı Soyadı Güner Söyletir
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1977
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1978
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler