Üyeler
Adı Soyadı Deniz Gür
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1979
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, ASM, ESCMID