Üyeler
Adı Soyadı Bülent Gürler
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1972
Uzmanlık Aldığı Kurum İTÜ Kimya Mühendisliği / 1967
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKEM Derneği, DAS Derneği, Turk İnfeksiyon Vakfı, İÜ Mezunları ve Mensupları Derneği