Üyeler
Adı Soyadı Mahmut Mete
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1981
Uzmanlık Aldığı Kurum D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1984
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Derneği