Üyeler
Adı Soyadı Betigül Öngen
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi / 1985
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler